1.sakalas A. „pramonės Įmonių Vadyba“

Sponsored link: Download 1.sakalas A. „pramonės Įmonių Vadyba“
pramonės Įmonių valdymas vilniaus gedimino technikos
.Pagrindinis šios mokomosios knygos tikslas  – suteikti pramonės įmonės valdymo procesui reikalingų ekonomikos ir vadybos sričių teorinių žinių, . ir skaitytojams, kurie domisi pramonės įmonių veiklos valdymo ir inžinerinės pažangos temomis. Knyga gali būti naudojamasi studijuojant modulius MEPVB11051 „Pramonės įmonių valdymas“, MEPVB11063 „Gamybos.

Language: lithuanian
PDF pages: 313, PDF size: 2.46 MB
Report
1-asis tkks - audito Įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų
.Šį tarptautinis kokyb s kontrol s standartą (1-asis TKKS) “Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo.. 2009 šio tarptautinio kokyb s kontrol s standarto (1-asis TKKS) “Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas.. 2010 šio tarptautinio kokyb s kontrol s standarto (1-asis TKKS) “Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas.

Language: lithuanian
PDF pages: 34, PDF size: 0.31 MB
Report
medienos pramonės Įmonių konkurencingumo didinimo, plėtojant
.: “Parengti rekomendacijas Lietuvos medienos pramonės įmonių konkurencingumui didinti, plėtojant klasterizaciją” Viso tyrimo metu buvo apsiribota šiais medienos pramonės sektoriais: medienos žaliavos parengimo (medienos. medienos pramonės klasterių skatinimo priemones ir jų efektyvumo įvertinimą.Lietuvos medienos pramonės analizė: • apibūdinti esamą padėtį medienos pramonės sektoriuje, išryškinant pagrindinius šios pramonės ir. raidos variantus, • nustatyti pagrindines korporacines grupes ir jų įtaką medienos pramonės sektoriui bei teikiamą naudą,Rekomendacijų medienos pramonės įmonių konkurencingumui didinti rengimas.

Language: lithuanian
PDF pages: 43, PDF size: 0.5 MB
Report
vadyba 2010 nr. 1(17) vakarų lietuvos verslo kolegija
.: Journal of Management (ISSN: 1648-7974) Issue: Volume 17/Number 1/2010 Frequency: Semianual Languages of articles: Lithuanian, English, Russian Office.

Language: lithuanian
PDF pages: 228, PDF size: 5.1 MB
Report
vadyba 2012 nr. 1(20) vakarų lietuvos verslo kolegija
2, LT-91110 Klaipeda, Lithuania Phone +370 46 314 315 Fax+370 46 314 320 E-mail mokslas@vlvk.lt Journal of Management Homepage: The journal is reviewed in: Index Copernicus (IC) database http://www.indexcopernicus.com Central and Eastern European online Library (CEEOL) database http://www.ceeol.com/ EBSCO Publishing, Inc. Business Source Complete database http://www.epnet.com Every paper is revised by two reviewers

Language: lithuanian
PDF pages: 140, PDF size: 3.91 MB
Report
1   2   3   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.