Ataskaitų

Sponsored link: Download Ataskaitų
projektų ataskaitų teikimo vadovas mokslo, inovacijų technologijų
. 7BP veiklos sričių. Specialūs su saugumu susijusių mokslinių tyrimų projektų ataskaitų teikimo reikalavimai pateikti A1 priede. Projektų, kuriuos administruoja Mokslinių tyrimų. (MTVA) mokslinės-techninės dalys bus teikiamos tik per specialų IT ataskaitų valdymo įrankį (taip vadinamą SESAM), kuris integruotas dalyvių portale (išskyrus.

Language: lithuanian
PDF pages: 76, PDF size: 1.59 MB
Report
finansinių ataskaitų rengimasirjų analizė
.Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, . dėl išteklių paskirstymo ir jų naudojimo teikiant viešąsias paslaugas. Finansinių ataskaitų rinkinio informacijos vartotojai yra mokesčių mokėtojai, valstybės institucijos ir įstaigos, viešojo sektoriaus subjekto kreditoriai, tiekėjai, darbuotojai ir kiti vartotojai. Finansinių ataskaitų rinkinys turi būti aiškiai identifikuojamas ir atskiriamas nuo kitos informacijos.

Language: lithuanian
PDF pages: 52, PDF size: 1.54 MB
Report
standartizuotų ataskaitų modulio sukūrimo integravimo bendrą
3.1. Paslaugų tiekėjas, teikiantis pasiūlymą, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kvalifikacijai įrodyti pateikti lentelėje nurodytus dokumentus. Paslaugų tiekėjo, neatitinkančio šių reikalavimų, pasiūlymas atmetamas: Eil. Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys Nr. dokumentai 3.1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba Išrašą iš teismo sprendimo arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar Informatikos ir ryšių departamento prie ūkinės .

Language: lithuanian
PDF pages: 50, PDF size: 0.91 MB
Report
standartizuotų ataskaitų modulio sukūrimo integravimo bendrą
3.1. Paslaugų tiekėjas, teikiantis pasiūlymą, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kvalifikacijai įrodyti pateikti lentelėje nurodytus dokumentus. Paslaugų tiekėjo, neatitinkančio šių reikalavimų, pasiūlymas atmetamas: Eil. Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys Nr. dokumentai 3.1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba Išrašą iš teismo sprendimo arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar Informatikos ir ryšių departamento prie ūkinės .

Language: lithuanian
PDF pages: 50, PDF size: 0.91 MB
Report
intrastato ataskaitu pildymo vadovas
Language: lithuanian
PDF pages: 48, PDF size: 0.6 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.