Auditas

Sponsored link: Download Auditas
auditas
Asmenys, priimantys sprendimus finansiniais klausimais (tiek privatūs, tiek valstybiniai), paprastai gauna apskaitinę (buhalterinę) informaciją tos kompanijos, kuriai ketina suteikti paskolą arba kurios vertybinius popierius ketina pirkti ar parduoti, ar sudaryti kitokį sandorį. Tačiau čia gali (dažniausiai taip ir būna) susikirsti informacijos tiek÷jo ir vartotojo interesai, tod÷l atsiranda visuotinis (visuomeninis) poreikis auditoriaus paslaugoms - tarpininko, nustatančio finansin÷s informacijos .

Language: lithuanian
PDF pages: 20, PDF size: 0.15 MB
Report
vidaus auditas priva iame sektoriuje
.Vidaus auditas - tai nepriklausoma, objektyvi užtikrinimo ir konsultavimo veikla, skirta teikti naudą .

Language: lithuanian
PDF pages: 28, PDF size: 0.32 MB
Report
2007 auditas rainforest alliance
Ir svarbiausia, priemonės siekiant užtikrinti viešų konsultacijų procesą, išsiaiškinant retų ir nykstančių rūšių ir didelės gamtosauginės vertės miškų radimvietes, bei įtraukti informaciją į galutinį miškotvarkos projekto variantą nebuvo savalaikiai atlikta. Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi užtikrinti, kad miškotvarkos projekto rengimo metu dalyvautų vietinės bendruomenės ir kitos svarbios suinteresuotos organizacijos, tame tarpe aplinkosauginės NVO ir kitos, su kuriomis turi būti konsultuojamasi .

Language: lithuanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.25 MB
Report
veiklos auditas: veiklos tikrinimo vertinimo instrumentas
The findings and results of the insights formulated within the research lead to the conclusion that performance audit is representative of the modern version of audit and constitutes a challenge to the conventional administration, imposing a requirement for new knowledge and its innovative application. Performance audit may be perceived as a source of a timely, reliable and objective information on the management and performance processes showing the status of management and shaping the decision-making .

Language: lithuanian
PDF pages: 13, PDF size: 0.86 MB
Report
kasmetinis auditas
Vadovaujantis auditorius Peter Sprang psp@nepcon.net Vokietijos Freiburgo universitete apgynė miškotyros magistro laipsnį. Darbo patirtis su GTZ miško sertifikavimo projektu, FSC ir penki metai patirties NEPCon/SmartWood vertinant gamybos grandies ir miškų tvarkymo įmones įvairiose šalyse Europoje ir Pietryčių Azijoje. Šiuo metu Peter Sprang ruošia daktaro disertaciją. Gediminas Brazaitis gebra@info.lzuu.lt Lietuvos žemės ūkio universitete apgynė miškotyros magistro ir daktaro laipsnius. Šiuo metu dėsto .

Language: lithuanian
PDF pages: 13, PDF size: 0.26 MB
Report
1   2   3   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.