Aukðtesnë

Sponsored link: Download Aukðtesnë
aukštesnės pridėtinės vertės link investors' forum
For the preparation of this document the most recent studies and researches in the areas of foreign direct investment (hereinafter – FDI) attraction, export and competitiveness promotion were used. Additionally, international findings were supplemented with the national and regional insights from Ernst & Young projects and initiatives implemented during the recent 3-5 years in Lithuania and the Baltic region. Moreover, a comprehensive analysis of regional FDI trends, data and figures representing .

Language: lithuanian
PDF pages: 122, PDF size: 6.15 MB
Report
aukštesnės pridėtinės vertės link investors' forum
For the preparation of this document the most recent studies and researches in the areas of foreign direct investment (hereinafter – FDI) attraction, export and competitiveness promotion were used. Additionally, international findings were supplemented with the national and regional insights coming from the Ernst & Young projects and initiatives implemented during the recent 3-5 years in Lithuania and Baltic region. Moreover, robust analysis of regional FDI trends, data and figures representing .

Language: lithuanian
PDF pages: 66, PDF size: 4.53 MB
Report
aukŠtuma lituanistinių studijų katedra vilniaus universitetas
PRATARMĖ Jau keletą pastarųjų metų kinta lietuvių kalbos kaip svetimosios (užsieniečiams – kaip užsienio, o Lietuvos kitakalbiams – kaip valstybinės, antrosios kalbos) mokymo samprata ir metodai. Nuo formalaus tradicinio mokymo apie kalbą einama prie komunikacinio, kurio svarbiausias tikslas – išmokyti vartoti lietuvių kalbą bendraujant su ja kalbančiais žmonėmis realiame gyvenime. Tokį radikalų posūkį lėmė gyvenimo poreikiai lietuvių kalbai tapus valstybine, atsivėrus galimybėms užsieniečiams iš įvairių .

Language: lithuanian
PDF pages: 232, PDF size: 1.72 MB
Report
aukštuma (b2) lituanistinių studijų katedra vilniaus universitetas
PRATARMĖ Jau keletą pastarųjų metų kinta lietuvių kalbos kaip svetimosios (užsieniečiams – kaip užsienio, o Lietuvos kitakalbiams – kaip valstybinės, antrosios kalbos) mokymo samprata ir metodai. Nuo formalaus tradicinio mokymo apie kalbą einama prie komunikacinio, kurio svarbiausias tikslas – išmokyti vartoti lietuvių kalbą bendraujant su ja kalbančiais žmonėmis realiame gyvenime. Tokį radikalų posūkį lėmė gyvenimo poreikiai lietuvių kalbai tapus valstybine, atsivėrus galimybėms užsieniečiams iš įvairių .

Language: lithuanian
PDF pages: 232, PDF size: 1.72 MB
Report
aukštojo mokslo viešinimo tarptautiniu mastu patirties analizė studija
Švietimo mainų paramos fondo skelbtą konkursą “Aukštojo mokslo viešinimo tarptautiniu mastu patirties analizės ir studijos paslaugos” laimėjo Jaržemskis ir ekspertai, UAB ir VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos konsorciumas ir 2011rugpjūčio 8buvo pasirašyta sutartis dėl studijos atlikimo. Aukštojo mokslo tarptautiškumo ištakos Lietuvoje AM samprata ir jam keliami reikalavimai vien per pastarąjį dešimtmetį iš esmės pasikeitė: AM įstatymo (2000 m.) preambulėje teigiama, kad „AM uždavinys –.

Language: lithuanian
PDF pages: 107, PDF size: 3.18 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →

Suggested

Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.