Buhalterinė Apskaita

Sponsored link: Download Buhalterinė Apskaita
apskaita “mikro” - elementarioji buhalterinė apskaita
. programa DB Apskaita turi alternatyvą smulkių įmonių buhaltrtinei apskaitai vesti? Tokia alternatyva yra. Tai – apskaita „Mikro“ arba elementarioji buhalterinė apskaita programos DB Apskaita kitų dokumentų. atvejais pakanka vesti buhalterinę apskaitą programos DB Apskaita kitų dokumentų modulyje. „Mikro“ apskaitos prasmė – buhalterinės apskaitos vedimas dvejybiniais įrašais programos DB Apskaita kitų dokumentų languose.

Language: lithuanian
PDF pages: 19, PDF size: 1.61 MB
Report
buhalterinės apskaitos programa - stekas plius
Language: lithuanian
PDF pages: 152, PDF size: 4.14 MB
Report
apskaita biudžetin se staigose
.PRATARMĖ Finansų ir kitų studijų programų studentai studijuodami Apskaita biudžetinėse įstaigose dalyką susiduria su dideliais sunkumais ieškodami būtiniausios literatūros. . knygoje Apskaita biudžetinėse įstaigose pateikiu tokias temas:Biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatos vykdymo buhalterinės apskaitos darbo organizavimas 2.Finansavimo, piniginių lėšų ir išlaidų apskaita 3.Biudžetinių įstaigų vykdomi atsiskaitymai ir jų apskaita 4 Ilgalaikis.

Language: lithuanian
PDF pages: 104, PDF size: 1.38 MB
Report
apskaita biudžetin se staigose
.PRATARMĖ Finansų ir kitų studijų programų studentai studijuodami Apskaita biudžetinėse įstaigose dalyką susiduria su dideliais sunkumais ieškodami būtiniausios literatūros. . knygoje Apskaita biudžetinėse įstaigose pateikiu tokias temas:Biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatos vykdymo buhalterinės apskaitos darbo organizavimas 2.Finansavimo, piniginių lėšų ir išlaidų apskaita 3.Biudžetinių įstaigų vykdomi atsiskaitymai ir jų apskaita 4 Ilgalaikis.

Language: lithuanian
PDF pages: 104, PDF size: 1.38 MB
Report
apskaita ir atskaitomybė
. turinį ir formą reglamentuojantys standartai; susivienijimų ir struktūrinių padalinių veiklos apskaitą reglamentuojantys standartai; įvairių veiklos rūšių standartai; apskaitos hiperinfliacijos sąlygomis standartai., skirti socialinės politikos ir vyriausybės pagalbos klausimams; finansinių institucijų veiklos apskaitą reglamentuojantys standartai.

Language: lithuanian
PDF pages: 75, PDF size: 0.57 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.