Edukologija

Sponsored link: Download Edukologija
edukologija baigiamasis 2011-02-23
Suformuluoja metodologinius darbo parametrus: tyrimo aktualumą; tyrimo problemą; tyrimo klausimus; tyrimo objektą; tyrimo tikslą; tyrimo uždavinius; tyrimo metodus. Atrenka ir analizuoja pirminius bei antrinius mokslo šaltinius (vadovėliai ir metodiniai leidiniai nenaudojami baigiamojo darbo rengimui). Atrenka pirminius ir antrinius mokslo šaltinius pagal konkrečius kriterijus. Sistemina aktualias darbo temai ir išsikeltiems tyrimo klausimams idėjas iš skaitomų mokslo šaltinių, Lygina ir apibendrina .

Language: lithuanian
PDF pages: 20, PDF size: 0.44 MB
Report
gerb. kolegos, studijų programos edukologija (specializacija
Straipsnyje išskiriama, kad socialinis žiaurumas ir psichologinė agresija labiau paplitę tarp mergaičių. Tačiau to pasitaiko ir tarp berniukų, bet mergaitės dažniau naudoja socialinę galią, kad turėtų įtakos bendraamžiams, o berniukai dažniau griebiasi fizinės jėgos. Straipsnyje pateikiami ir keli patarimai, kad mokykla turėtų bendradarbiauti su tėvais, kad tėvai neturėtų likti vieni. Teigiama, kad jei tėvai sieks užmegzti ryšius ir gauti daugiau žinių ir paramos, tai tik atneš vaikui daugiau naudos. .

Language: lithuanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.17 MB
Report
bibliotekoje gautos knygos 2008 m. edukologija skyrius autorius
2007/13 Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas Lietuvos Respublikoje pagal ES teisę Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas Lietuvos Respublikoje Renginių organizavimo abėcėlė Studentai, turintys negalę, aukštosiose mokyklose Suaugęs besimokantysis: klasikinis požiūris į suaugusiųjų švietimą Suaugusiųjų mokymosi metmenys. Suaugusiųjų švietimas globalizacijos laikais

Language: lithuanian
PDF pages: 37, PDF size: 0.22 MB
Report
bibliotekoje gautos knygos 2007 m. edukologija 1. akademinė
Language: lithuanian
PDF pages: 26, PDF size: 0.21 MB
Report

Suggested

Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.