Elektros Schemos

Sponsored link: Download Elektros Schemos
elektros Įrenginių Įrengimo taisyklės skynet
. DALIS Taikymo sritis Bendrieji reikalavimai Elektros įrenginių prijungimas Elektros įrenginių pripažinimas tinkamais naudoti 1.2. ELEKTROS TIEKIMAS IR ELEKTROS TINKLAI Taikymo sritis Bendrieji reikalavimai. Oro linijų laidų skerspjūvių tikrinimas mechaniniam atsparumui 1.4. ELEKTROS APARATŲ IR ELEKTROS LINIJŲ LAIDININKŲ TIKRINIMAS TRUMPOJO JUNGIMO SROVĖS POVEIKIUI Taikymo sritis.

Language: lithuanian
PDF pages: 488, PDF size: 3.62 MB
Report
elektros pavarų valdymo sistemų elementai
. į tokias grupes: - formuojančio užduotį įrenginio elementai, generuojantys signalus pagal elektros pavaros darbo technologinę programą; reguliatoriai, atliekantys signalo keitimą, kuris būtinas.

Language: lithuanian
PDF pages: 123, PDF size: 7.04 MB
Report
elektros rengini rengimo bendrosios taisykl i. bendrosios nuostatos
. įstatymas). Jų reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, visuomeniniams elektros energijos tiekėjams, perdavimo ir skirstomojo tinklo operatoriams, elektros energijos vartotojams,y. visiems fiziniams. kV įtampos elektros įrenginius.Šios Taisyklės nustato elektros inžinerinių tinklų, visų tipų laidininkų, elektros aparatų parinkimo, elektros apskaitos ir elektrinių dydžių matavimo, elektros įrenginių įžeminimo., pripažįstamų tinkamais naudoti, bandymų bendruosius reikalavimus.Taisyklėse neminimų specialiosios paskirties elektros įrenginių įrengimas turi būti reglamentuojamas kitais šiems įrenginiams skirtais norminiais.

Language: lithuanian
PDF pages: 101, PDF size: 1.11 MB
Report
elektros energetika
..2 Automatiniai išjungėjai Tai žemos įtampos aparatai (iki 1kV), skirti elektros grandinių komutacijai ir apsaugai dažniausia nuo 6 iki 630A. Jie.

Language: lithuanian
PDF pages: 87, PDF size: 0.98 MB
Report
elektros linij ir instaliacijos rengimo taisykl i. bendrosios
. įstatymas). Jų reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, visuomeniniams elektros energijos tiekėjams, perdavimo ir skirstomojo tinklo operatoriams, elektros energijos vartotojams,y. visiems fiziniams. kapitališkai remontuojant elektros įrenginius.Šios Taisyklės nustato oro ir kabelių elektros linijų, elektros instaliacijos ir srovėlaidžių iki 400 kV įtampos (imtinai) įrengimo elektros sistemose reikalavimus.Taisyklės netaikomos, kai elektros oro linijos.

Language: lithuanian
PDF pages: 87, PDF size: 0.97 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.