Finansavimo

Sponsored link: Download Finansavimo
finansavimo Šaltiniai
Language: lithuanian
PDF pages: 88, PDF size: 0.82 MB
Report
finansavimo Šaltiniai
Language: lithuanian
PDF pages: 88, PDF size: 0.82 MB
Report
finansavimo sumų apskaita
.Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio .) nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus. ir kaip paramą gautą turtą. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. atgal (paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis.

Language: lithuanian
PDF pages: 77, PDF size: 0.73 MB
Report
finansavimo sumų derinimo ir papildomos informacijos pateikimo
Language: lithuanian
PDF pages: 30, PDF size: 0.55 MB
Report
finansavimo taisyklės
! Lėšos yra programuojamos - rengiamas BPD, kurį ES Komisija patvirtins tik Lietuvai įstojus į ES ! Parama yra tik galimybė, t.y. ji yra numatyta/rezervuojama su ES suderintame pakete ir ją reikia paimti. Svarbūs tinkamas pasirengimas ir sugebėjimai administruoti lėšas, bei projektų srauto užtikrinimas ! Lėšos skiriamos tik patvirtintiems per atrankos ciklą PROJEKTAMS, o ne institucijoms ar jų programoms. Ne visos, o tik tinkamos išlaidos yra finansuojamos ES fondų lėšomis ! Vykdoma griežta daugiapakopė .

Language: lithuanian
PDF pages: 27, PDF size: 0.36 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →

Suggested

Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.