Gimimo

Sponsored link: Download Gimimo
gimimø medicininiai duomenys medical data of births 2010 m
., 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ir 2009 metø "Gimimø medicininiai duomenys". Nuo 1997 metø duomenø bazës leidiniai leidþiami lietuviø ir anglø kalba. Gimimø medicininius duomenis galima naudoti kaip oficialià statistikà. 2001, 2002, 2003.

Language: lithuanian
PDF pages: 82, PDF size: 1.05 MB
Report
nuo gimimo iki 3 mėnesių
Pirmąjį gyvenimo mėnesį pagrindinė naujagimio veikla yra miegoti, valgyti ir verkti. Tačiau net tokioje ankstyvoje stadijoje žaidimai lemia harmoningą kūdikio raidą. Naujagimiai visus dirgiklius, kurie sukuria naujus pojūčius, kaupia kaip informaciją. Ši informacija padeda kūdikiui pažinti ir suvokti save, o vėliau suprasti ir jį supančią aplinką. Pirmąjį gyvenimo mėnesį kūdikio motorinę veiklą daugiausia sudaro instinktyvūs refleksai, tokie kaip čiulpimas, griebimas ir spyrimas. Šiuo metu taip pat .

Language: lithuanian
PDF pages: 23, PDF size: 0.75 MB
Report
autorinės teisės: „anapus gimimo mirties“
·iuos pojius sukelia juslinis patyrimas, o Bharatos aini, ir reikia imokti netrikdomam juos pak¡sti [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.14].Ð Grubusis fizinis knas yra tik materialiosios bties gun¤ s veikos rezultatas, jis pasmerktas ¨ti. antavanta ime dehƒ nityasyoktƒ‹ €arŒri†a‹ anƒ€ino 'prameyasya tasmƒd yudhyasva bhƒrata ÀMaterialusis nesunaikinamos, neimatuojamos ir am¨inos gyvosios btyb¢s knas pasmerktas ¨ti. Tod¢l kovok, o Bharatos aini [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.18].Ð Neveltui rŒ K‚‰†a skatina mus £veikti knikosios.

Language: lithuanian
PDF pages: 65, PDF size: 3.28 MB
Report
autorinės teisės: „anapus gimimo ir mirties“
Tai yra elektroninė šios spausdintos knygos versija, skirta susipažinimui, ir neskirta PERPARDAVIMUI. Ši elektroninės knygos versija skirta tiktai asmeniniam nekomerciniam vartojimui, remiantis tarptautiniais „Fair Use“ autorinių teisių principais. Jūs galite naudoti šią elektroninę spausdintos knygos versiją susipažinimui informacijos tikslais: asmeniniam vartojimui, trumpiems citavimams akademiniuose darbuose, moksliniuose tyrinėjimuose, studentų darbuose, pristatymuose ir panašiai. Jūs galite platinti .

Language: lithuanian
PDF pages: 65, PDF size: 3.28 MB
Report
neišnešiotų labai mažo gimimo svorio vaikųū gis, svoris
. gimimo svorio naujagimiai ir vaikai; 356 išnešioti normalaus (atitinkančio gestaciją) gimimo svorio naujagimiai ir vaikai. Matuotas ūgis, svoris, kūno masės indeksas. Normalaus gimimo svorio vaikų grupės empirinių duomenų Lietuvoje naudojamo standarto atitikimui patikrinti normalaus gimimo svorio grupės vaikų antropometriniai rodikliai palyginti su standarto grupės vaikų rodikliais. Tuomet matematiškai palyginti labai mažo gimimo svorio grupės ir normalaus gimimo.

Language: lithuanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.29 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.