Globalizacijos

Sponsored link: Download Globalizacijos
globalizacijos poveikis lietuvos Žemės Ūkio maisto
.Nors mokslininkai iki šiol diskutuoja dėl globalizacijos sampratos, tačiau beveik visuotinai sutaria, kad globalizacijos procesų plėtotė, gilėjimas ir greitėjimas paliečia visus ekonomikos. atsivėrusi globalizacijos ir regioninės integracijos procesams, darbų nagrinėjančių šių procesų poveikį užsienio prekybai stokojama. Straipsnyje, remiantis tyrimo metu identifikuotais pagrindiniais ekonominės globalizacijos bruožais bei globalizacijos poveikio žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybai rodikliais, nustatyta, kad spartėjantys globalizacijos ir regionizacijos procesai.

Language: lithuanian
PDF pages: 14, PDF size: 0.24 MB
Report
globalizacijos Įtaka miestams ir jos optimizavimo urbanistinės
. veiksnių įtaka miestams, jų istorinėms dalims ir visuomenėms, pateikiamos galimos globalizacijos įtakos optimizavimo istorinėje aplinkoje urbanistinės priemonės Kauno istorinio centro pavyzdžiu.

Language: lithuanian
PDF pages: 12, PDF size: 0.48 MB
Report
globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas logos
There is paradoxical situation in our knowledge: despite the fact that we all feel results of Globalization but, when trying to identify global effects in urban structure, just few ideas are easily coming into mind, e.g. unification, hyper-consummation, etc. It is obvious that such conclusions are not deep enough if we want understand both cityscape as complex cultural phenomenon and regularities of its evolution. It is probable that effects of globalization are much deeper and more essential if we .

Language: lithuanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.3 MB
Report
globalizacijos Įtaka lietuvių vestuvių papročiams
Deja, etnologės tyrimų objektas nebuvo šiuolaikiniai mergvakariai ir bernvakariai. Kitas panašaus pobūdžio tyrimas apie šiuolaikines vilniečių vestuves - Irmos Šidiškienės straipsnis „Miesto liaudiškosios kultūros kūrimas: vilniečių vestuvės". Vil­ niečių vestuvėse etnologe pastebi гафкиИиппе sąveiką, formuojamą aplinkos konvergencijos bei etninio tapatumo skirtybių. AnotŠidiškienės, šiuo metu Vilniuje išpopu­ liarėję mergvakariai ir bernvakariai skiriasi nuo tradicinių mergvakarių. Bernvakariai dabar.

Language: lithuanian
PDF pages: 11, PDF size: 1.53 MB
Report
strateginis planavimas globalizacijos sąlygomis
. priklauso ir ateityje priklausys socialinių, ekonominių ir politinių veiksnių raida globalizacijos ir integracijos sąlygomis. Vienas svarbiausių strateginio planavimo uždavinių pasaulyje, taip.

Language: lithuanian
PDF pages: 168, PDF size: 1.81 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

globalizacijo

Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.