Kinematika Pol

Sponsored link: Download Kinematika Pol
kinematika
V1 = V + ∆V . r Greičio prieaugio ∆V santykis su laiko tarpu ∆t , per kurį įvyko šis prieaugis, rodo r greičio kitimą per šį laiko tarpą ir vadinamas vidutiniu pagreičiu a vid . Jis nukreiptas iš taško r M vektoriumi ∆V į trajektorijos vidų (3 pav.): r r ∆V . a vid = ∆t Kuo mažesnis laiko tarpas ∆t , tuo tikslesnė vidutinio pagreičio reikšmė ir tuo tiksliau ši charakteristika apibūdina taško judėjimą. r Taško pagreičiu laiko momentu t vadiname vektorinį dydį a , prie kurio artėja vidutinis r pagreitis a .

Language: lithuanian
PDF pages: 93, PDF size: 2.32 MB
Report
kinematika
Darbo užduotis: pagal savo varianto duomenis iš bendrosios schemos (pav. 1) sudaryti uždavinio skaičiuojamąją schemą ir paskaičiuoti taškų A, B, D, E greičius (VA, VB, VD, VE) ir pagreičius (aA, aB, aD, aE), bei grandžių AD, BE, EO2 kampinius greičius (ω2, ω3, ω4) ir kampinius pagreičius (ε2, ε3, ε4). Gautus greičius ir pagreičius pavaizduoti skaičiuojamosiose schemose (atskirai greičiams ir pagreičiams). Rezultatus pateikti lentelėje dviejų reikšminių ženklų po kablelio tikslumu. Pastabos: • mechanizmo .

Language: lithuanian
PDF pages: 13, PDF size: 0.28 MB
Report
1. taško kinematika 1.1. pagrindin s kinematikos s vokos
Language: lithuanian
PDF pages: 41, PDF size: 0.66 MB
Report
2. robotų kinematika
Manipuliatorius mechanikos požiūrių yra sudėtingas erdvinis, kelių laisvės laipsnių valdomas mechanizmas sudarytas iš kinematinių porų. Manipuliatoriaus gale paprastai montuojamas darbo įtaisas (pvz., griebtuvas, suvirinimo galvutė, purkštukas ir pan.). Manipuliatoriui judesius suteikia pavaros, kurios montuojamos ant manipuliatoriaus grandžių arba nejudamo pagrindo. Manipuliatoriaus grandis varančių variklių paprastai būna tiek, kiek yra laisvės laipsnių. Variklių judesiai manipuliatoriaus grandims .

Language: lithuanian
PDF pages: 24, PDF size: 0.92 MB
Report
heinonline -- 26 law & pol'y int'l bus. 113 1994-1995
Language: lithuanian
PDF pages: 52, PDF size: 3.34 MB
Report
1   2   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.