Magistro Darbas Elektra

Sponsored link: Download Magistro Darbas Elektra
magistro darbas
ĮŽANGA Galima drąsiai teigti, kad elektroniniai atsiskaitymai yra XXI amžiaus elektroninės bankininkystės fenomenas, kurio ekonominis reikšmingumas akivaizdus. Spartus elektroninių atsiskaitymų santykių vystymasis, naujos bankinės technologijos, įgalinančios mokėjimus ir atsiskaitymus inicijuoti ir vykdyti nematerialioje erdvėje, sąlygoja teisės, kaip pagrindinio socialinio reguliatoriaus, reakciją, šių sofistikuotų santykių “patalpinimo” į teisinius rėmus poreikį. Europos Sąjungoje vyraujančios teisinio .

Language: lithuanian
PDF pages: 103, PDF size: 0.69 MB
Report
r.petrauskienes magistro darbas.pdf - lietuvos Žemės Ūkio
5 ZUSAMMENFASSUNG Autor der Arbeit: Thema der Arbeit: Ort der Vorbereitung der Arbeit: Umfang der Arbeit: In der Arbeit gibt es: Literaturquellen: Objekt der Untersuchung: Rima Petrauskienė “Sozialadaption der öffentlichen Angestellten und Lösungen der frustrierten Situationen“ Litauische Ladwirtschaftliche Universität. Lehrstuhl Berufspädagogik und Psychologie. Akademie, 2005-2006. 50 Seiten 7 Tabellen, 12 Bilder, 3 Beilagen. 32. Sozialadaption der in der Selbstverwaltung des Bezirkes Kretinga .

Language: lithuanian
PDF pages: 67, PDF size: 0.69 MB
Report
erinio valdymo technologij tyrimas magistro darbas - Šiauli
Language: lithuanian
PDF pages: 84, PDF size: 0.82 MB
Report
magistro baigiamasis darbas
Personnel management activities in JSC “Mantera” are analyzed in the following Master research work. The target of the Master research work – to make the analysis of personnel management problems in JSC “Mantera” and to provide methods of solution. Theoretical aspects of personnel management, conception of personnel management activities, general viewpoint consideration of personnel management in Lithuanian companies, are analyzed in the first part of this research work. JSC „Mantera“personnel management .

Language: lithuanian
PDF pages: 85, PDF size: 0.57 MB
Report
magistro baigiamasis darbas. artur olechnovic
Šis darbas, kuriame aprašyti pagrindiniai makroaplinkos elementai ir atskleista kaip jie daro . gali būti naudingas logistikos įmonių vadovams ir rinkodaros specialistams. Baigiamojo magistro darbo tikslas – apibūdinti atskirų makroaplinkos elementų įtaką logistikos verslui ir. analizę, ar atsižvelgia į analiz÷s rezultatus savo veikloje. Baigiamojo magistro darbo tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai:Apibr÷žti logistikos sąvoką.

Language: lithuanian
PDF pages: 69, PDF size: 0.8 MB
Report
1   2   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.