Reiškiniai

Sponsored link: Download Reiškiniai
4 skyrius. Šiluminiai reiškiniai (termodinamika, statistinė
Iš didžiulio molekulių ar atomų skaičiaus sudarytuose kūnuose ir jų sistemose vykstančius iš pirmo žvilgsnio chaotiškus ir netvarkingus procesus galima aiškinti dviem skirtingais būdais, kurie papildo vienas kitą ir taiko skirtingus (termodinaminį bei statistinį, molekulinį kinetinį) metodus. Termodinamika aprašo termodinaminės sistemos būseną ir procesus eksperimentiniais makroskopiniais (slėgiu p, temperatūra T, tūriu V, tankiu ρ, mase m, entropija S ir kitais) parametrais, formuluoja fundamentaliuosius.

Language: lithuanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.24 MB
Report
paprastieji mechanizmai. elektromagnetiniai ir Šviesos reiškiniai
Language: lithuanian
PDF pages: 63, PDF size: 1.2 MB
Report

Suggested

Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.