Rpp Logika Matematika Sma

Sponsored link: Download Rpp Logika Matematika Sma
2 dalis - 45 diskrecioji matematika. logika. pavyzdziai *** 0 raid
47 Turnyre dalyvauja ˇeˇi sportininkai: Marius, Vitas, Algis, Vilius, Mindaugas, Nerijus. s s Ta paˇia rungtyniu vieta gali uˇimti tik vienas sportininkas. c z Penki sportin˙ s loterijos loˇejai prognozavo tokius rezultatus: e s˙ 1) Nerijus – treˇias, Vitas – pirmas; c 2) Vilius – pirmas, Algis – penktas; 3) Marius – ketvirtas, Vilius – treˇias; c 4) Nerijus – ketvirtas, Algis – antras; 5) Marius – antras, Mindaugas – penktas. Yra ˇinoma, kad kiekvienas loˇejas atsp˙ jo bent viena turnyro rezultata. z s˙ .

Language: lithuanian
PDF pages: 43, PDF size: 0.24 MB
Report
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.