Salve Regina

Sponsored link: Download Salve Regina
regina kvašytė latvių tikriniai vardai Šiaulių dienraščiuose
LATVIŲ TIKRINIAI VARDAI ŠIAULIŲ DIENRAŠČIUOSE Domėjimasis kitų kalbų tikrinių vardų perteikimu lietuvių kalba nemažėja, kartkartėmis grįžtama prie ketinimų peržiūrėti teorinius principus. Šiuo požiūriu išsiskiria latvių kalbos tikriniai vardai. Bent j a u teoriškai sutariama: j u o s reikia lietuvinti. Apie tai, kaip šią teorinę nuostatą pavyksta įgyvendinti praktikoje, rašoma ir kalbinėje literatū­ roje (žr. naujausias publikacijas šiais klausimais Kvašytė 2 0 0 3 ; K v a š y ­ tė 2004). Latvių kalbos .

Language: lithuanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.58 MB
Report
regina staniulienė suaugusiųjų kultūros multiplikacija vaikų ir
Nuo 2001 metų Lietuvoje sparčiai mažėjo laikraščių ir daugėjo žurnalų. Jau 2003 metais žurnalų skaičius viršijo laikraščių skaičių, o 2006statistikos departamento duomenimis, žurnalų ir kitų periodinių leidinių skaičius buvo – 556, laikraščių 334. Ši tendencija ir toliau auga. Tokie rinkos pokyčiai rodo, kad vis labiau tampa paklausi žanrinė informacija, galinti patenkinti tikslinės auditorijos interesus ir pomėgius. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atkreipė dėmesį į tai, kaip rinka paveikė spaudą,.

Language: lithuanian
PDF pages: 11, PDF size: 1.58 MB
Report
pranciška regina liubertaitė
O gal ji taip ir liks neatskleista, kaip daug kas išlieka paslaptimi… Kol pusryčiavome, sėdėjau įsmeigusi akis į papilkavusią tolumą ir nepajėgiau nieko galvoti. Tokia būsena vargino. Pastebėjęs mano sąstingį, Martynas pratarė: – Reikėtų prasiblaškyti… – Tu teisus… – Surenkime su draugais vakarėlį. – Negaliu pakęsti tuščiagarbių… – Betgi tai elitas! – Koks ten elitas, jeigu kalba sukasi tik apie turtą, pinigus, skudurus ir balius, o galvelės skamba kaip tušti puodai. – Na, jau… – nutęsė vyras. – Ar ne .

Language: lithuanian
PDF pages: 124, PDF size: 0.33 MB
Report
gelumbauskiene_1189 regina gelumbauskienė mykolo romerio
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedra Ateities20, LT-08303 Vilnius Telefonas 271 46 93 Elektroninis paštas bpk@mruni.lt Pateikta 2006balandžio 28 d., parengta spausdinti 2006spalio 25Santrauka. Straipsnio autorius, tęsdamas dar iki Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) įsigaliojimo ir vėliau pareikštą kritiką dėl naujo procesinio ikiteisminio tyrimo modelio bei įrodinėjimo problemų [1], toliau kalba apie kodekse įtvirtintą nenuoseklų, .

Language: lithuanian
PDF pages: 92, PDF size: 1.69 MB
Report
architekto regina juškienė stasio kudoko kūryba kaune
Stasys Kudokas (1893-1988) - vienas žy­ miausių tarpukario architektų, savo kūryba prisidėjęs prie nepriklausomos Lietu­ vos moderniosios architektūros suklestėjimo. Savitą tatpukario Kauno architek­ tūros veidą formavo daugelis to meto iškilių Lietuvos atchitektų, tatp kurių savi­ tu kūrybiniu braižu pasižymėjoKudokas - populiarus ir užsakovų mėgstamas kūlėjas, turėjęs įtakos ir vėlesnėms architektų kartoms. Architektas savo kūryboje sėkmingai derino meninę nuojautą ir logišką konstruktyvų mąstymą. .

Language: lithuanian
PDF pages: 19, PDF size: 2.09 MB
Report
1   2   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.