Standartų

Sponsored link: Download Standartų
standartų techninių reglamentų komitetas dok.
pastaba), ir įgyvendinimo priemonių, kurios pagrįstos šiomis įteisinančiomis nuostatomis ir kurios turi būti pateiktos6. Šis Teismo sprendimas akivaizdžiai buvo pagrįstas idėja, kad be įgyvendinimo priemonių įteisinančios nuostatos negali turėti jokio teisinio poveikio. Taigi pateikti reikia tik įgyvendinimo priemonę(-es), o ne įteisinančias nuostatas; todėl taip pat galima daryti išvadą, kad įteisinančių nuostatų pateikimas negali atleisti nuo pareigos pateikti visas šių nuostatų įgyvendinimo priemones (.

Language: lithuanian
PDF pages: 35, PDF size: 0.54 MB
Report
atvirųjų standartų vartotojo vadovas
.Atvirųjų standartų vartotojo vadovas yra skirtas savivaldybių darbuotojams, rengiantiems ir publikuojantiems viešąją . organizacijų darbuotojams. Medžiaga vartotojo vadovui parengta įgyvendinant Atvirųjų duomenų mainų standartų naudojimo savivaldybėse pilotinį projektą, finansuojamą Europos Sąjungos PHARE 2002 Bendradarbiavimo.“ ir Latvijos atvirojo kodo asociacija bei Vilniaus miesto savivaldybė. Atvirųjų standartų vartotojo vadove rasite instrukcijas ir rekomendacijas kaip kurti organizacijos svetainę.

Language: lithuanian
PDF pages: 52, PDF size: 1.06 MB
Report
iso standartų diegimo motyvai nauda isokonferencija.lt
Language: lithuanian
PDF pages: 13, PDF size: 0.17 MB
Report
standartizacija. dalis. standartų kitų leidinių sandara
Kai pateiktos datuotosios nuorodos, taikomi tik nurodyti jų leidimai. Kai nuorodos nedatuotosios, taikomi naujausi nurodytų dokumentų (įskaitant visus jo keitinius) leidimai. ISO 31 (all parts) Quantities and units2), a) ISO 78-2 Chemistry – Layouts for standards – Part 2: Methods of chemical analysisa) ISO 128-30:2001 Technical drawings – General principles of presentation– Part 30: Basic conventions for viewsa) ISO 128-34:2001 Technical drawings – General principles of presentation – Part 34: Views on .

Language: lithuanian
PDF pages: 84, PDF size: 0.73 MB
Report
kokybös vadybos standartų Šeima iso 9000 kokyb÷s
Galimos bendros integuotos kokyb÷s ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos procedūros: • dokumentų valdymas; • kokyb÷s ir aplinkos apsaugos duomenų įrašų valdymas; • vidaus auditas; • neatitikčių valdymas; • koregavimo veiksmų valdymas; • prevencinių veiksmų valdymas; • vadovybin÷ analiz÷; • personalo vadyba; • kokyb÷s ir aplinkos apsaugos planavimas; • matavimo ir monitoringo įrangos valdymas.

Language: lithuanian
PDF pages: 40, PDF size: 1.5 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

standartu

Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.