Teatras

Sponsored link: Download Teatras
teatras popieriaus lape: egono schiele's ekspresionistiniai
. aspektø, grindþianèiø tolesnius svarstymus: – interpretacijos atspirties taðku pasirinkti teatrà ákvepia Jurijaus Lotmano mintis, kad objektas, suvoktas kaip tekstas (ðiuo.

Language: lithuanian
PDF pages: 14, PDF size: 13.49 MB
Report
teatras cenzūra. režisieriaus jono jurašo atvejis
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius El. paštas: dapsyte@yahoo.com Teatro cenzūra – lietuvių teatrologijoje atskirai plačiau dar nenagrinėta tema. Rašiniuose apie konkrečius sovietmečiu kūrusius teatro menininkus ar kitose publikacijose aptariami konkretūs teatro cenzūros atvejai, tačiau atskiros teatro cenzūrai skirtos studijos kol kas dar nėra buvę. Šioje publikacijoje nagrinėjami teatro ir jį įvairiais istoriniais laikotarpiais skirtingai veikusios cenzūros santykiai,.

Language: lithuanian
PDF pages: 10, PDF size: 0.18 MB
Report
„tegyvuoja teatras“ tegyvuoja laureatai lmts.lt
.Festivalio „Tegyvuoja Teatras“ laureatams skirtas statulėles pristatė Klaipėdos Pilies teatro aktoriai, atlikdami ritualizuotą . pirmininkė); Lietuvos liaudies kultūros centro Teatro poskyrio vadovė, šventės „Tegyvuoja Teatras“ koordinatorė Irena Maciulevičienė; Lietuvos liaudies kultūros centro Tea-

Language: lithuanian
PDF pages: 26, PDF size: 3.12 MB
Report
klaipėdos teatras nebeatgims?
Šį kartą bus paskelbti penkių nominacijų nugalėtojai: “Žmogus amžininkas”, “Žmogus istorinė asmenybė”, “Reiškinys, garsinantis Lietuvą”, “Daiktas, objektas, garsinantis Lietuvą” ir dienraščio “Respublika” skaitytojų išrinktas nugalėtojas. jus Masiulis pareiškė palaikantis nuo kasmetinių potvynių kenčiančio pamario iniciatyvą turėti užliejamo kelio Šilutė-Rusnė išvengti padėsiančią estakadą, tačiau sako, kad ji turėtų būti kitokia nei įsivaizduoja Šilutės rajono valdžia,y. gerokai pigesnė, pastatyta iš .

Language: lithuanian
PDF pages: 24, PDF size: 2.62 MB
Report
playback teatras kaip kurybiskumo ugdymo Įrankis
Language: lithuanian
PDF pages: 23, PDF size: 2.42 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   Next page →

Suggested

teātra

Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.