Veiklos Efektyvumo Analizė

Sponsored link: Download Veiklos Efektyvumo Analizė
lietuvos nvo veiklos efektyvumo tyrimo rezultatų pristatymas
 Valdybos vaidmuo organizacijoje. 52 % respondentų mano, kad valdyba jų organizacijoje egzistuoja formaliai, jos darbas yra nejaučiamas, daugiau dėmesio skiria kasdieniniam darbui nei strateginių klausimų sprendimui  Išorinė valdybos veikla. 36 % respondentų mano, kad valdyba neatstovauja arba labai retai atstovauja organizacijai  Valdybos sudėtis. 44 % respondentų mano, kad organizacija nežino, kokia turėtų būti valdybos sudėtis arba nesugeba užtikrinti, kad joje būtų organizacijai svarbių sričių .

Language: lithuanian
PDF pages: 42, PDF size: 0.17 MB
Report
nevyriausybini organizacij veiklos efektyvumo tyrimo metodika
., C, D, E pateikiami penkių sričių, kurios apžvelgiamos vertinant NVO veiklos efektyvumą, vertinimo kriterijai bei juos apibūdinantys rodikliai. Atsižvelgiant į tai, kokie veiksniai kiekvienoje srityje turi daugiausia įtakos organizacijos veiklos efektyvumui, kriterijai yra sujungti į kriterijų grupes (žymima A1, A2.

Language: lithuanian
PDF pages: 14, PDF size: 0.16 MB
Report
nevyriausybinių organizacijų veiklos efektyvumo tyrimo metodika
. taptų efektyvesnė. Naudojantis šia metodika, įvertinami ne organizacijos veiklos rezultatai, o juos sąlygojantis veiklos procesas. Toks vertinimas padeda organizacijoms tobulinti savo veiklą: gerinti organizacijos valdymą ir administravimą, paslaugų teikimą. Organizacijos veiklos tyrimo rezultatai padeda organizacijos vadovams ir darbuotojams priimti strateginius ir. IR TYRIMO DALYVIAI Organizacijos veiklos efektyvumo tyrimą atlieka tie organizacijos nariai, kurie organizuoja ir vykdo kasdieninę organizacijos veiklą. Organizacijos veiklos efektyvumo tyrimą gali inicijuoti.

Language: lithuanian
PDF pages: 13, PDF size: 0.13 MB
Report
nevyriausybinių organizacijų veiklos efektyvumo tyrimo metodika
. taptų efektyvesnė. Naudojantis šia metodika, įvertinami ne organizacijos veiklos rezultatai, o juos sąlygojantis veiklos procesas. Toks vertinimas padeda organizacijoms tobulinti savo veiklą: gerinti organizacijos valdymą ir administravimą, paslaugų teikimą. Organizacijos veiklos tyrimo rezultatai padeda organizacijos vadovams ir darbuotojams priimti strateginius ir. IR TYRIMO DALYVIAI Organizacijos veiklos efektyvumo tyrimą atlieka tie organizacijos nariai, kurie organizuoja ir vykdo kasdieninę organizacijos veiklą. Organizacijos veiklos efektyvumo tyrimą gali inicijuoti.

Language: lithuanian
PDF pages: 13, PDF size: 0.13 MB
Report
lietuvos respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizė
Language: lithuanian
PDF pages: 248, PDF size: 2.71 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.